Sústruženie

  • Sústruhy hrotové
    • Maximálne rozmery obrobku Φ500×2000 mm
    • Dosahovaná presnosť do rozmeru Φ 110 mm IT7
    • Dosahovaná presnosť nad rozmer Φ 110 mm IT6