Frézovanie

  • Frézy vertikálne
    • Rozmer obrobku 500×500×1400 mm
    • Dosahovaná presnosť 0.05 mm
  • Frézy horizontálne
    • Rozmer obrobku 1500×1500×1200 mm
    • Dosahovaná presnosť 0.02 mm